Rastlinná výroba Kontakt: 0905 321 105
pšenica ozimná

Pšenica ozimná

Podnik sa zameriava na výrobu potravinárskej pšenice. Kvalita sa overuje už pri zbere v laboratóriu rastlinnej výroby. Následné uskladnenie v obilných silách zabezbečuje kvalitu produktu aj po zbere.


Jačmeň jarný

Výroba je zameraná na výrobu sladovníckeho jačmeňa.

jačmeň jarný

repka olejná

Repka olejná

Vysoká kvalita tohto produktu je zabezpečená používaním kvalitných osív a dodržiavaním agrotechnických termínov. Uskladnením do obilných síl a následným zachladením sa kvalita produktu zachováva aj po zbere.


Slnečnica ročná

Dodržiavaním agrotechnických termínov pri siatí, ošetrovaní a zbere je zaručená vysoká kvalita tohto produktu pre našich zákazníkov.

slnečnica ročná

kukurica siata

Kukurica siata

Používaním kvalitných osív a prípravkov pri pestovaní a kvalitná pozberová úprava zaručuje vysokú kvalitu výsledného produktu.

Živočíšna výroba Kontakt: 0905 321 104
mlieko

Mlieko

Podnik sa v živočíšnej výrobe zameriava hlavne na produkciu mlieka. Používaním kvalitných krmív je zaistená produkcia kvalitného mlieka.


Vysokotelné jalovice, teľatá-býčky

Ponúkame na odpredaj teľatá - býčky.

krava